آدرس و شماره تماس

توسط : admin | | نظرات

شرکت رهاب گستر غرب زنجان

توسط : admin | | نظرات

زمینه های فعالیت شرکت رهاب گستر غرب زنجان

زمینه های فعالیت شرکت رهاب گستر غرب زنجان

پیمانکاری ساخت و اجرای ساختمان های فلزی و بتنی  سازه های هیدرولیکی سدها و بندها و مخازن آب ،ساخت راه های اصلی و فرعی و نگهداری کلیه امور در برگیرنده رشته های ساختمان راه و آب

توسط : admin | | نظرات